Company News

    [14 มีนาคม 2554 ] EARTH ผุดรง.แห่งที่สองกลางปีนี้ ดันกำลังผลิตเพิ่ม 100%

    นายขจรพงศ์ คำดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) เปิดเผยถึงแนวโน้มของธุรกิจจัดจำหน่ายถ่านหินในปีนี้ว่า ยังมีแนวโน้มที่สดใส โดยปัจจุบันผู้ประกอบการมีความต้องการถ่านหินใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว พร้อมกันนี้ EARTH เตรียมจะเปิดโรงงานแห่งที่สองในอำเภอบางปะหัน จังหวัดอยุธยา ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ประมาณกลางปีนี้ ซึ่งเมื่อโรงงานแห่งใหม่ก่อสร้างเสร็จจะเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกประมาณ 60,000-80,000 ตันต่อเดือน คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นกว่า 100% จากปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีกำลังการผลิตประมาณ 60,000-80,000 ตันต่อเดือน

    ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นโดยการเปิดตลาดใหม่ที่ประเทศจีนโดยตรง ซึ่งขณะนี้ถือเป็นตลาดสำคัญที่มีกำลังซื้อจำนวนมาก ดังนั้นทำให้มีความเชื่อมั่นว่าผลประกอบการของปี 2554 จะมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาได้อย่างแน่นอน

    เขากล่าวต่อถึงผลประกอบการสิ้นสุดปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 70.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 63.27 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 ที่มีกำไรสุทธิ 7.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 842.48% จากปีก่อน เนื่องจากยอดขายสูงขึ้นและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยมีรายได้จากการขาย 1,755.24 ล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึ้นจาก 1,006.87 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา คิดเป็นเพิ่มขึ้น 74.32% เนื่องจากบริษัทฯ จำหน่ายถ่านหินในปริมาณที่สูงขึ้น และราคาถ่านหินจำหน่ายเฉลี่ยต่อตันปรับตัวสูงขึ้นภาวะราคาตลาดโลกและบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 237.73 ล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึ้นจาก 73.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 222%

    "ผลการดำเนินงานของ EARTH เติบโตได้อย่างมากในครั้งนี้ เนื่องมาจากการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการส่งทีมงานจัดซื้อและควบคุมคุณภาพไปอยู่ประจำที่เหมืองถ่านหินของผู้ขายที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของสินค้าทุกชิ้ปเม้นได้ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนรวมถึงการร่วมบริหารต้นทุนในการขุดทำเหมือง ขนย้าย โหลดสินค้าลงเรือ เพื่อให้ได้ต้นทุนสินค้าที่ต่ำที่สุด ส่วนการขายก็ได้มีการขยายฐานลูกค้า โดยการเพิ่มจำนวนลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งบทสรุปของทั้งหมดมาจากความมุ่งมั่นในการทำงานและการทุ่มเทอย่างเต็มที่จากทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานของ EARTH ทุกคน เพราะเรามีเป้าหมายที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ซึ่งการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง โดยจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมากและช่วยสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สามารถรุกธุรกิจให้มีอัตราการขยายตัวที่ดีต่อเนื่องและมีอัตราการเติบโตที่สูงมากยิ่งขึ้น" นายขจรพงศ์กล่าวในที่สุด