Company News

  [15 ธันวาคม 2553] EARTH คาดนำหุ้น APC กลับเข้าเทรดในชื่อใหม่ราว มี.ค.-เม.ย.54

  นายขจรพงศ์ คำดี กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ(EARTH) กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทเข้าควบรวมกิจการกับบมจ.แอ๊ดว้านซ์เพ้นท์ แอนด์ เคมีเคิล(ไทยแลนด์)(APC) เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อม(backdoor listing)ทำให้ APC ปรับมามุ่งทำธุรกิจนำเข้าถ่านหินจากเหมืองในอินโดนีเซีย เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยคาดว่าจะนำหุ้น APC กลับเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ราวเดือน มี.ค.-เม.ย.54 ภายใต้ชื่อใหม่ EARTH

  "การที่บริษัทเลือกแนวทาง backdoor listing เนื่องจากเห็นว่าใช้เวลาน้อยกว่า IPO และทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทใกล้เคียงกับคู่แข่งที่ต่างจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง UMS TCC และ AGE ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นเทรดเดอร์ถ่านหินในประเทศไทยใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจาก UMS และ AGE โดยมีมาร์เก็ตแชร์ประมาณ 15% ของยอดขายในประเทศ" นายขจรพงศ์ กล่าว

  หลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้น รวมถึงขยายตลาดได้มากขึ้นจากเดิม ที่เป็นอันดับ 1 ในพื้นที่ภาคตะวันออก ก็จะขยายตลาดไปยังภาคตะวันตก เช่น แถบสมุทรสาครที่มีคู่แข่งเป็นเจ้าตลาดอยู่ รวมถึงขยายไปในต่างประเทศด้วย

  บริษัทเชื่อว่ามีจุดแข็งจากการที่มีคู่ค้าที่เป็นเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันราว 5-6 ราย เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในการหาแหล่งใหม่ รวมถึงก็ยังมีแผนที่จะลงทุนในเหมืองถ่านหินในอนาคตด้วย

  "บริษัทก็มีความตั้งใจที่จะมีเหมืองถ่านหินเป็นของตัวเอง แต่ก็คงต้องเป็นเรื่องของอนาคต เพราะปัจจุบันคู่แข่งทั้ง 3 รายก็ต่างไม่มีเหมืองเป็นของตัวเองทั้งสิ้น" นายขจรพงศ์ กล่าว

  นายขจรพงศ์ กล่าวว่า ในปีหน้าบริษัทคาดว่ายอดขายจะเติบโต 40% จากปีนี้ที่มียอดขายราว 1.8 พันล้านบาท และจะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ระดับ 15% ให้ใกล้เคียงกับปี 53 ซึ่งยอดขายในปีนี้เติบโตถึง 80% จากศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมั่นใจว่าปี 54 จะมีอัตราเติบโตแบบก้าวกระโดดไม่แพ้ปีที่ผ่าน ๆ มา

  นอกจากนั้น ในปี 54 บริษัทยังมีแผนเปิดโรงงานแห่งที่ 2 ที่ อ.บางปะหัน จ.อยุธยา ซึ่งจะเพิ่มกำลังผลิตได้อีก 6-8 หมื่นตัน/เดือน จากปัจจุบันมีโรงงานที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กำลังผลิต 6 หมื่นตัน/เดือน โดยบริษัทมีแผนขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น ด้วยการเปิดตลาดใหม่ในประเทศจีนที่ถือว่าเป็นตลาดสำคัญและมีกำลังซื้อจำนวนมาก

  ขณะที่นางสาวยุพดี รัตนศรีสมโภช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ๊บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า APC จะเปลี่ยนชื่อเป็น เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ หรือ EARTH และคาดว่าจะกลับเข้ามาเทรดได้ในเดือน มี.ค.-เม.ย.54 ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการและรองบการเงินงวดปี 53 ออกมาก่อน เพื่อยื่นขออนุญาตกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)อีกครั้ง

  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทคงต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาฟรีโฟลตต่ำด้วย เนื่องจากขณะนี้จำนวนหุ้นที่กระจายในมือรายย่อยมีเพียง 13% เท่านั้น คงต้องนำส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมออกมาขายเพื่อทำให้ฟรีโฟลตครบ 15% ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนปัญหาขาดทุนสะสม จากการควบรวมกิจการกับ APC จำนวน 23 ล้านบาท ยังอยู่ระหว่างการประเมินว่าจะล้างขาดทุนสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยนโยบายเดิมของ APC จะจ่ายไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ หรือเลือกรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีแทน

  ทั้งนี้ ราคาปิดหุ้น APC ในวันสุดท้ายที่มีการซื้อขายนั้นอยู่ที่ 0.60 บาท/หุ้น คาดว่าราคาวันแรกที่กลับมาซื้อขายอีกครั้งน่าจะสะท้อนปัจจัยพื้นฐานของบริษัทใหม่